Translate

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

SAO LƯU - PHỤC HỒI BOOKMARKS

- Kích chọn From file để chọn cách lấy bookmarks từ tập tin đã lưu, nhấn Next. - Chọn đường dẫn tập tin đã sao lưu, nhấn Open. Designed by Trần Quang Hải Email: qhaivn@gmail.com

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

XỬ LÝ NHỮNG TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG MÁY IN

hợp 2. 2. Lỗi kẹt giấy Khi máy in bị kẹt giấy đèn Led màu vàng sẽ nhấp nháy liên tục. Khi đó bạn cần mở bình mực ra, kiểm tra bên trong còn kẹt giấy không, nếu có phải kéo phần giấy kẹt ra nhẹ nhàng tránh sót giấy. Sau đó xóa hết lệnh in, khởi động lại máy in. 3. Trường hợp tự động in tài liệu cũ Tất cả các máy in hiện nay đều có bộ nhớ, khi bạn in một tài liệu với nội dung dài thì toàn bộ nội dung sẽ được lưu vào bộ nhớ của máy in rồi từ bộ nhớ in ra, khi in bị lỗi bạn khởi động lại thì máy in sẽ in lại tài liệu từ đầu. Vì vậy khi đang in mà bị lỗi thì bạn nên xóa hết các lệnh in, tắt máy in khoảng 1 phút để bộ nhớ máy in xóa sạch rồi bật máy in lên lại. 4. Trường hợp in ra những ký tự lạ Trường hợp máy in in ra những ký lạ không phải văn bản thông thường có thể do tiếp xúc giữa dây cấp với cổng LPT phía sau thùng máy không chặt làm lỗi nội dung đưa vào bộ nhớ máy in. Khi đó bạn cần xóa hết lệnh in, rút dây cáp dữ liệu máy in ra khỏi máy tính và bật tắt máy in nhiều lần để bộ nhớ máy in xóa hết lệnh in lỗi. Nối dây cáp vào lại máy in, khởi động lại máy tính. Designed by Trần Quang Hải Email: qhaivn@gmail.com

AVG Anti-Virus Free Edition

- Nhấn Next trong Welcome! hộp thoại - Nhấn nút Accept để đồng ý với các điều khoản trong bản quyền sử dụng phần mềm trong hộp thoại xuất hiện tiếp theo hộp thoại Welcome! Kích chọn Standard Installation ... để chọn phương án cài thông thường trong hộp thoại Select Installation Type. Nhấn Next. - Nhập thông tin cá nhân của bạn như họ và tên vào ô User Name; tên đơn vị, cơ quan công tác tại ô Company Name. Có thể để tên mặc định hoặc bỏ qua các thông tin này. Nhấn Next. - Nhấn Finish để kết thúc chuỗi thao tác thiết lập các thông số để bắt đầu cài đặt. - Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong giây lát, kết thúc sẽ xuất hiện hộp thoại Installation Complete! báo thành công. Nhấn OK để kết thúc thao tác cài đặt. 3. Lần đầu tiên sử dụng Khác với các phần mềm khác, lần đầu tiên sử dụng AVG bạn phải khai báo và thiết lập các thông số, lựa chọn để phần mềm hoạt động. - Nhấn Next >> trong hộp thoại đầu tiên. - Kích chọn Check for Updates để cập nhật, bạn có thể cập nhật sau. Nhấn Next >> - Trong hộp thoại Daily Scanning thiết lập các lựa chọn để AVG quét virus hằng ngày, đánh dấu chọn High Priority chọn chế độ bảo vệ cao, bỏ chọn chế độ quét hằng ngày tại mục Enable Scheduled Daily scan nếu cần. Nhấn Next >> - Trong hộp thoại Virus Scan, nhấn Scan computer để bắt đầu quét virus trên toàn hệ thống, nếu để quét sau nhấn Next >> - Nhấn Continue... trong màn hình cuối cùng để kết thúc các bước thiết lập trong lần đầu tiên sử dụng AVG. 4. Cập nhật virus Hằng ngày nhà sản xuất phần mềm sẽ cập nhật phần mềm để nhận dạng virus mới, nếu máy bạn không cập nhật sẽ hiển thị bằng biểu tượng phần mềm mờ đi trên khay đồng hồ , nếu biểu tượng này sáng lên chứng tỏ phần mềm AGV trên máy bạn đang có những công cụ để nhận dạng các virus mới nhất. Để cập nhật AVG để có thể nhận dạng và diệt các virus mới nhất khi biểu tượng trên khay hệ thống chuyên sang màu tối, kích phải chọn Check for Updates, nhấn Update trên hộp thoại xuất hiện ngay sau đó. 5. Quét virus Nếu không đặt chế độ tự động quét virus theo lịch đặt sẵn mỗi ngày thì bạn nên thường xuyên thực hiện thao tác quét virus, nên quét virus khi đưa vào máy các thiết bị lưu trữ gắn rời như đĩa mềm, đĩa CD, DVD, USB, thẻ nhớ, điện thoại, máy ảnh, máy quay.... - Kích đúp vào biểu tượng AVG trên khay hệ thống, nhấn nút Test Center. - Nhấn nút Scan Computer để quét virus trên toàn hệ thống. - Nhấn nút Scan Selected Areas để chọn quét một hoặc nhiều ổ đĩa, thư mục hoặc thiết bị lưu trữ gắn rời Ví dụ để quét đĩa USB từ màn hình Tester Center, kích nút Scan Selected Areas. Đánh dấu chọn ổ USB nhấn nút Scan Selected Areas ở cuối hộp thoại. Designed by Trần Quang Hải Email: qhaivn@gmail.com

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

PHẦN MỀM SOLID CONVERTER PDF

2. Chuyển đổi PDF sang .doc Nhấp đúp vào biểu tượng phần mềm trên Destop để khởi động phần mềm. Màn hình đầu tiên xuất hiện cũng là hộp thoại để chúng ta chọn tập tin .pdf cần chuyển sang Word, chọn xong nhấn nút Convert. Hộp thoại tiếp theo cho phép chọn nhiều chế độ chuyển đổi, mỗi chế độ sẽ ra văn bản với cấu trúc khác nhau, chọn chế độ đầu tiên là gần đúng với văn bản gốc nhất. Nhấn nút Last>> để bắt đầu chuyển đổi. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra trong giây lát tùy thuộc vào dung lượng của tập tin .pdf và tốc độ xử lý của PC, sau khi hoàn tất văn bản sẽ được mở ra trong MS Word, bạn có thể chỉnh sửa và lưu lại văn bản này. Đối với một số file pdf để bảo vệ bản quyền tác giả dùng mật khẩu để khóa file pdf không cho bạn chuyển ngược thành file .doc, khi đó Solid sẽ báo lỗi (xem hình bên dưới) và bạn cần phải có phần mềm xóa mật khẩu file pdf để chuyển file pdf gốc thành file pdf mới không có mật khẩu rồi thực hiện bước chuyển sang .doc từ file pdf mới này. Tham khảo: Sử dụng phần mềm xóa mật khẩu file .pdf Designed by Trần Quang Hải Email: qhaivn@gmail.com

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 16. They had to refuse the dinner invitation because of a prior engagement. A. successful B. later C. earlier D. important 17. I knew he was only flattering me because he wanted to borrow some money. A. teasing B. praising C. threatening D. elevating 18. I’m a bit wary of giving people my address when I don’t know them very well. A. cautious B. upset C. willing D. capable Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 19. We left New York when I was six, so my recollections of it are rather faint. A. explicable B. unintelligible C. clear D. ambiguous 20. My first impression of her was her impassive face A. emotional B. respectful C. solid D. fractious 21. She wrote me a vicious letter. A. helpful B. gently C. dangerous D. healthy Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer in each of the following questions. Question 22: Our last hopes would .............all probability evaporate A. on B. in C. of D. for Question 23: ________ at his lessons, still he couldn’t catch up with his classmates. A. Hardly as he worked B. Hard as he worked C. Hard as he does D. Hard as he was Question24: …………… the storm, the ship couldn’t reach its destination on time. A. In case of B. But for C. Because of D. In spite of Question 25: My cat would not have bitten the toy fish…………it was made of rubber. A. if she has known B. if she should know C. had she known D. if she knew Question 26: A washing machine of this type will certainly………….normal domestic use. A. stand up for B. come up with C. get on to D. take down with Question 27: He had changed so much since the last time we met that I ___________him. A. could recognize B. could hardy recognize C. wouldn''t have recognized D. don''t recognize Question 28: Don’t pick ________ me just because you want someone you can blame A. on B. at C. out D. up Question 29: The road in front of my house needs ……….. A. repairing B. be repaired C. to repair D. of repairing Question 30: She should ___________ in the garage when we came around, which would explain why she didn''t hear the bell. A. work B. be working C. have worked D. have been working Question 31: We would contact your nearest relative ______ any accident occurring. A. in place of B. in spite of C. on account of D. in the event of Question 32: Tom: Is your government salary good? Mary: Yes, but I don’t make as much _______worked in private industry. A. as I would if I B. if I would have C. I would if D. as I Question 33: “A motorbike knocked Ted down". - '' ..................'' A. What is it now? B. What a motorbike! C. How terrific! D. Poor Ted! Question 34: Delegates will meet with _______from industry and the government. A. represented B. representative C. representatives D. representers Question 35: She was ………………she could not say anything. A. so surprised at the news that B. such surprised at the news that B. so surprised of the news that D. so that surprised for the news Question 36: No sooner ……………….at the bus stop …………..the bus came. A. he had arrived/when C. had he arrived / than B. had he arrived/ when D. he had arrived / than Question 37: The replacement of shops such as the groceries’ and chemist’s by cafes………….. the housewives with insufficient facilities for shopping. A. leave B. have left C. has left D. to have left Question 38: Anne was not ___________ to think that the test was too difficult. A. who B. the one who C. the only one D. among the people Question 39: Please don’t ……………it amiss if I make a few suggestions for improvement. A. think B. judge C. take D. assume Question 40: He ……………… off alone a month ago and ……………..of since. A. set/ hasn’t been heard B. setted/ hasn’t heard C. set/hasn’t heard D. setted/ hadn’t been heard Question 41: - What do you want to do this summer? - I think we should go somewhere ________ has plenty of sun and sand. A. who B. where C. when D. that Question 42: If coastal erosion continues to take place at the present rate, in another fifty years this beach ______. A. won’t be existing B. doesn’t exist C. isn’t going to exist D. isn’t existing Question 43: Not only John but his brothers ______ also in debt. A. have B. were C. was D. is Question 44: We don''t allow...................in the classroom. A. people smoke B. smoke C. people to smoke D. to smoking Question 45: – Did your brother go to France? - No, our parents suggested that we ________ there at night. A. not go B. not going C. not to go D. won’t go Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 46 to 55. No educational medium better serves as a means of spatial communication than the atlas. Atlases deal with such invaluable information as population distribution and density. One of the best, Penny Cooke’s World Atlas, has been widely accepted as a standard owing to the quality of its maps and photographs, which not only show various settlements but also portray them in a variety of scales. In fact, the very first map in the atlas is a cleverly designed population cartogram that projects the size of each country if geographical size were proportional to population. Following the proportional layout, a sequence of smaller maps shows the world''s population density, each country''s birth and death rates, population increase or decrease, industrialization, urbanization, gross national product in term of per capita income, the quality of medical care, literacy, and language. To give readers a perspective on how their own country fits in with the global view, additional projections depict the world''s patterns in nutrition, calorie and protein consumption, health care, number of physicians per unit of population, and life expectancy by region. Population density maps on a sub-continental scale, as well as political maps, convey the diverse demographic phenomena of the world in a broad array of scales. Question 46: What is the main topic of this passage? A. The educational benefits of atlases B. Physical maps in an atlas C. The ideal in the making of atlases D. Partial maps and their uses Question 47: According to the passage, the first map in Pennycooke''s World Atlas shows A. the population policy in each country B. the hypothetical sizes of each country C. geographical proportions of each country D. national boundaries relative to population Question 48: Which of the following sentences is TRUE about the atlas? A. A country''s population growth is presented clearly in the very first map in the atlas. B. The atlas isn''t as good as other educational medium in term of spatial communication. C. The atlas provides readers with not only each country''s life expectancy by religion but also its language and literacy. D. The atlas deals with such worthless information as population distribution and density. Question 49: The word cleverly in the passage is closest in meaning to A. clearly B. immaculately C. intelligently D. accurately Question 50: Which of the following is NOT mentioned in the passage? A. Calorie consumption B. Currency exchange rates C. A level of educations D. Population decline Question 51: The word layout in the passage refers to A. the cartogram B. the geographical size C. population D. each country Question 52: The phrase in term of used in the passage is closest in meaning to A. for considering aspects B. in spite of C. with a view to D. in regard to Question 53: It can be inferred from the passage that maps can be used to A. pinpoint ethnic strife in each country B. identify a shortage of qualified labor C. give readers a new perspective in their own country D. show readers photographs in a new form Question 54: The author of the passage implies that A. atlases provide a bird''s eye view of countries B. maps use a variety of scales in each projection C. maps of countries differ in size D. atlases can be a versatile instrument Question 55: The word convey in the passage is closest meaning to A. devise B. conjure up C. demonstrate D. indicate Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 56 to 65. The fertile valleys of the river Nile straddle the hot desert land of Egypt. Rain is relatively scarce, and the summers are scorching hot. Nevertheless the strip of land, known as the Cultivation, on either side of the Nile is reputed to be one of the most fertile places in the world. Its rich black soil is the result of accumulation of silt deposited by the annual flooding of the Nile thousands of years ago. From June to October, the river overflowed its banks. Modern damps were then constructed to control the flooding. The floodwaters left behind a rich sticky black mud which made it suitable for the cultivation of crops. As long as the soil was well irrigated, two or three crops could be grown in one season. Its rich soil led to the growth and rise of the brilliant civilization of the ancient Egyptians on the Nile valley more than 5000 years ago. The earliest Egyptians had acquired the skills to till the land along the banks, drawing along the Nile became wealthy, they embarked on projects of digging ditches and constructing dams to control the floods. In about 3100 BC, the whole Egypt was united under the reign of King Menes. He and his descendants made up Egypt''s first ruling family, or dynasty. His rule led to the great development of the arts like writing, painting, architecture, and crafts. Egyptian power and influence were to last for the next 2000 years. The Egyptian kings had absolute powers. The king possesses all the land, and the peasants had to surrender part of their crops to the king. An army of officials and scribes did the task of collecting the exact amount of due from the individual farmers. Crops and livestock were often seen at the storehouses surrounding the royal palaces. In return for their uphill task, the king paid his officials and dishes out funds for huge irrigation projects. Egypt''s trade with the outside world stretches far and wide. In return for gold, copper, gemstones, and building stones, it purchases the goods that it did not have. Timber, resins, oils, silver and slaves came from Lebanon. From Deria and Anatolia came horses, while the blue stone called lapis lazuli was imported from Mesopotamia. Strong forts were constructed to protect overland trade routes. Egypt held Nubia in the south for almost 800 years. It served as Egypt''s most vital source of gold and slaves. Question 56: The civilization of the ancient Egyptians was brought about by _____. A. Egypt''s first ruling family B. the rich alluvial soil of the Nile C. Egypt''s trade with the outside world D. the highly-developed writing, painting, architecture and crafts Question 57: Egyptian slaves came from _____. A. Syria and Anatolia B. Palestine C. Mesopotamia D. Lebanon Question 58: The king was wealthy because _____. A. he possessed all the land B. huge irrigation projects were set up C. he was in absolute power D. farmers paid him their tribute Question 59: The writer said that the annual flooding of the Nile _____. A. needed to be controlled B. led to the discovery of new mines C. caused an influx of foreign traders D. helped to develop the arts Question 60: According to the passage, the king was wise _____. A. to own slaves and gold B. to pay for huge irrigation projects C. to control the land D. to import the things that Egypt did not have Question 61: In return for, in the first line, last paragraph, refers to _____. A. what Egypt exported B. how fast the profit came C. the respect Egypt received D. the protection the Egyptian army provided Question 62: A suitable title for this passage is _____. A. The Farming Methods of the Egyptians B. The Landscape of the Egypt C. The Might of the Egyptian Army D. The Civilization of the Ancient Egyptians Question 63: We know the Egyptian Empire was powerful from the _____. A. long period it extended its power and influence B. way its army fought with other invaders C. number of crops grown in one season D. trade and business done with other nations Question 64: Farm crops would be _____ if there was no water for irrigation. A. harvested B. unavailable C. unprotected D. destroyed Question 65: From June to October, the flood plains would be _____. A. open to the building of new B. left to the sowing of new crops dams C. raised to a higher level D. inundated with floodwaters from the Nile Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 66: For thousands of years, man has created sweet-smelling substances from wood,

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thiết kế phần mềm quản lý bán hàng của công ty sách

Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống công ty, phòng kinh doanh có ảnh hưởng thực sự đáng kể tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Các nhiệm vụ và chức năng cụ thể của phòng kinh doanh là: • Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược kinh doanh của công ty theo tháng, quý và năm • Là đầu mối nghiên cứu thị trường và khách hàng: Tổ chức thực hiện các chương trình tiếp thị sản phẩm cũng như tìm kiếm khách hàng mới của công ty. • Là đầu mối thu thập thông tin về các hoạt động của công ty, các chương trình kế hoạch cũng như tiến độ thực hiện các dự án. • Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới. • Chủ trì lập các dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi để Giám đốc xem xét quyết định. Định kỳ phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiều quả từng mặt công tác, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ. 1.4.2. Phòng tài chính kế toán Cũng giống như phòng kinh doanh, phòng kế toán cũng đóng một vai trò đăc biệt trong công ty. Tuy không trực tiếp tạo ra doanh thu cho công ty, nhưng phòng kế toán lại không thể thiếu được vì nó cần thực hiện các nhiệm vụ sau: • Thực hiện công tác hạch toán kế toán các hoạt động của công ty theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước và pháp luật hiện hành • Lập bảng cân đối kế toán, và các báo cáo tài chính. Đồng thời xây dựng và trình giám đốc công ty ban hành các quy định, chế độ, quy trình nghiệp vụ về hạch toán kế toán áp dụng tại công ty. • Phối hợp với phòng kinh doanh để xây dựng các kế hoạch tài chính định kỳ cho công ty. • Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính, khả năng sinh lời của các hoạt GVHD: Phạm Thị Thanh Huyền 11 Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống động kinh doanh. • Tham mưu cho giám đốc các công việc liên quan đến phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ, phân phối tiền lương. 1.4.3 Đội ngũ nhân viên Thái thưng có một dội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giỏi về chuyên môn - vững về quy trình kết hợp với kinh nghiệm thực tế thông qua nhiều dự án lớn. Chính vì vậy mà Thái hưng luôn nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của nhiều bạn bè trong và ngoài nước trong các dự án xây dựng và gia công phần mềm. Với đội ngũ nhân viên ban đầu chỉ có 4 thành viên, hiện nay thái hưng đã trở thành một công ty không những có uy tín mà còn có một đội ngũ nhân viên đông đảo. 1.5. Các đơn vị thành viên Công ty cổ phần khách sạn Cao Bắc Địa chỉ: Số 70 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3855.372 - 0280.2210.838 Fax: 0280 3858663 Website: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn Nhà máy sản xuất phôi thép Thái Hưng Địa chỉ: km77 + 500, Quốc lộ 5, xã Kim Lương, huyện Kim thành, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0302 3560640 Fax: 0320 3560642 Web: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn GVHD: Phạm Thị Thanh Huyền 12 Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống Công ty TNHH MTV Cốp pha thép Thái Hưng Địa chỉ: Khu A – Khu Công nghiệp Sông Công 1 – Thái Nguyên Điện thoại: (84-280) 3762364 Fax: (84-280) 3762295 Website: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn Chi nhánh Quảng Ninh Địa chỉ: KCN Cái Lân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại : (033) 843 344 Fax :(033) 843 345 Web: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn Công ty cổ phần vật tư thiết bị Thái Hưng Địa chỉ: KM 77+500, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320 3560640 Fax: 0320 3560642 Website: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Hà Hải, Phố Hồng Châu, Khu 10, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, T. Hải Dương Điện thoại: 0320 3864800 Fax: 0320 3864801 Website: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn Công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội GVHD: Phạm Thị Thanh Huyền 13 Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống Địa chỉ: 136 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 37642555 Fax: (84-4) 37649536 Website: www.thaihung.com.vn Email: info.tn@thaihung.com.vn Công ty TNHH TM Thái Hưng – Hưng Yên Địa chỉ: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên Tel: (0321) 3980 717 - 3980 718 Fax: (0321) 3980 719 Webside: www.thaihung.com.vn E-mail: info.tn@thaihung.com.vn • Xí nghiệp Vận tải Địa chỉ: Tổ 14, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3753180 Fax: 0280 3737505 Web:www.thaihung.com.vn Email:info.tn@thaihung.com.vn GVHD: Phạm Thị Thanh Huyền 14 Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống 2. Thực trạng hoạt động của siêu sách trung tâm 2.1. Giới thiệu chung về siêu thị sách trung tâm • Là một đơn vị thuộc công ty cổ phần và thương mại thái hưng với chức năng chính: phát hành sách • NXB gồm ba bộ phận nghiệp vụ chính: o Cửa hàng sách o Kho lưu trữ • Các hoạt động của siêu thị sách: o QL Kho o QL bán sách Nhận hợp đồng Nhà xuất bản,Nhà phân Kiểm tra phối Kho sách Cửa hàng sách 2.2. Thực trạng hoạt động Qua quan sát và tìm hiểu thực tế hoạt động của siêu thị sách trung tâm, em thấy hoạt động quản lý kho và thống kê lượng sách bán ra trong ngày vẫn còn là thủ công và tin học hoá không đồng bộ. Cho nên việc phản ánh lượng sách bán ra trong ngày với số lượng là bao nhiêu, doanh thu trong từng ngày thế GVHD: Phạm Thị Thanh Huyền 15 Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống nào đối với mỗi đầu sách, cũng như toàn bộ nhà sách chưa phản ánh kịp thời để lên báo cáo. Bên cạnh đó, việc bộ phận kế toán thực hiện kế toán thủ công cũng làm cho việc lên báo cáo bị chậm trễ trong nhiều tuần thậm chí là trong vài tháng. Có thể thấy hiện tại việc cả ba bộ phận: kho, cửa hàng và kế toán vẫn tiến hành theo cách thủ công, tin học hoá không đồng bộ và chưa có sự liên kết giữa các bộ phận làm cho hoạt động của siêu thị sách luôn trong tình trạng thụ động.  Yêu cầu đặt ra với siêu thị sách Hiện nay, do sự phát triển của siêu thị sách nên cần có sự thay đổi trong quy trình hoạt động của nhà kho. Các vấn đề đặt ra hiện tại mà nhà kho đang phải đối mặt như sau: • Phải liên kết các bộ phận lại với nhau mà cụ thể là ứng dụng Client/Server trong hệ thông mạng LAN của nhà kho • Chuyển đổi hoạt động bán hàng từ thủ công sang bán hàng có sử dụng cập nhật tự động. Cụ thể ở đây là ứng dụng công nghệ của máy đọc mã vạch vào việc bán sách vì hiện tại nhà xuất bản đã có hệ thống in mã vạch và máy đọc mã vạch mặc dù chưa có phần mềm để sử dụng. • Quản lý hoạt động bán hàng theo hai cấp là bán lẻ tại cửa hàng và bán buôn. Trong đó bán buôn ta có sử dụng chiết khấu thanh toán khác nhau cho từng đối tượng cụ thể. • Quản lý kho một cách tôi ưu kể cả trong kho của cửa hàng và kho. Tức là phải đáp ứng được các yêu cầu về báo cáo hàng tồn kho định kỳ cũng như bất thường của ban giám đốc một cách nhanh chóng và chính xác. • Đề xuất ý kiến Căn cứ vào các vấn đề đặt ra trong quá trình hoạt động của nhà sách, em thấy cần phải xây dựng một Hệ thống thông tin phục vụ cho việc bán hàng và GVHD: Phạm Thị Thanh Huyền 16

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Tại sao có phong tục tảo mộ, ăn đồ nguội trong Tiết Thanh Minh

tạm dịch: Quạ kêu đêm tối đầu cầu, Thanh minh Hàn thực dầu dầu khóc than. Do dân gian đã quen với tết Hàn thực chung với Thanh minh, nên triều đình chính thức quy định khi đến tiết Thanh Minh có thể nghỉ cùng lễ Hàn thực. Thời Tống, tiết Thanh minh được chuyển dần từ tết Hàn thực sang. Không chỉ có các nghi lễ tế tại mộ mà các phong tục của Hàn thực như ăn thức ăn nguội, đánh đu... cũng chuyển sang tiết Thanh minh. - Dung hòa tết Thượng tỵ: Sau này, tiết Thanh minh còn dung hòa thêm một lễ có rất sớm trước đó là tết Thượng tỵ. Lễ này tổ chức vào mùng 3/3 Âm lịch, phong tục chính là "đạp thanh" (du xuân), "phất hệ" (tắm gần sông để giảm trừ điều xấu tai ương), phản ánh nhu cầu của người dân về thay đổi tinh thần và tâm lý sau những ngày đông buồn chán. Tảo mộ ngày Thanh minh chủ yếu là ở ngoại thành, ngoài việc đau buồn nhớ nhung gia tiên, nhân tiện dạo chơi ngắm nhìn cảnh đẹp là cách để giảm bớt nỗi buồn. Vì thế, tiết Thanh minh sau này còn gọi là tết "đạp thanh". Nguyễn Du trong Truyện Kiều có câu: "Thanh minh trong tiết tháng ba; Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh...", cũng vì lý đó. - Phát triển sau này: Tiết Thanh minh dung hòa hai ngày tết trên, đến thời Tống lấy trọng tâm là tảo mộ kết hợp các hoạt động khác như du xuân, ăn đồ nguội... Đến thời Minh Thanh, ngày Thanh minh chiếm một vị trí quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Gần đây, ngoài tảo mộ, du xuân... còn được kết hợp thêm hoạt động trồng cây. Phong tục ngày Thanh minh Nhiều hoạt động diễn ra ở một số vùng vào ngày đầu tiên của tiết Thanh minh như không dùng kim, không giặt áo, không đốt lửa, phụ nữ không ra đường, lấy than vạch trước cửa... với hy vọng tránh không cho ma quỷ vào nhà. Đây là những quan niệm không nên theo. Một số phong tục chính bao gồm: - Tảo mộ: Thăm mồ mả tổ tiên, bày tỏ lòng nhớ ơn. Mọi người cắt nhổ cỏ, đắp thêm đất, mang hoa quả dâng cúng gia tiên, đặt tiền giấy... Nếu thấy mộ nào còn cỏ, không có tiền giấy là mộ vô chủ. Tục tảo mộ có từ trước thời nhà Tần, nhưng không áp đặt đúng vào tiết Thanh minh. Bản chất của nghi lễ này là phải đến tận mộ gia tiên, nhưng tùy theo điều kiện của từng gia đình mà phương thức tảo mộ cũng khác. Do ảnh hưởng của Đạo giáo, người dân còn đốt quần áo giấy để gửi cho người đã khuất. Hay do ảnh hưởng của Phật giáo, người ta đọc "chú vãng sinh", cầu mong cho vong hồn được siêu thoát dễ dàng hơn. Nhiều người xa quê làm ăn hay vì lý do khác nên bớt chú trọng lễ tảo mộ, gửi gắm hết cho các dịch vụ làm thay. Nhiều người cho rằng mình đang làm ăn tốt, kiêng đầu năm gặp vong hồn nên không muốn đi tảo mộ đầu năm. - Ăn đồ nguội, hay tiết kiệm thức ăn: Một số nơi vẫn bảo lưu tập tục ăn đồ nguội, không thắp lửa trong ngày đầu tiên của tiết Thanh minh, vì họ cho rằng không làm như vậy dễ có tai ương. Một số nơi người ta sau khi mang đồ đi cúng lễ thì lấy chia phần mang về hoặc cùng nhau ăn. Khi tảo mộ mang bánh tự làm sẵn đi cúng lễ, xong xuôi các thủ tục tảo mộ lại mang về thụ lộc. - Đạp thanh: Cũng chính là du xuân. Tiết Thanh minh đã bắt đầu bớt lạnh, cây cối phát triển mạnh mẽ, rất nhiều loài hoa nở rộ, là thời điểm thích hợp để đi dã ngoại, ngắm cảnh. - Trồng cây: Trước và sau Thanh minh, mưa xuân có ở nhiều nơi, sức sống của cây cũng mãnh liệt, vì thế từ xưa đến nay người ta có thói quen trồng cây vào mùa xuân. Nhiều người còn gọi tiết Thanh minh là tết trồng cây. Phong tục này được lưu truyền đến tận ngày nay. Thực tế không bắt buộc cứ đúng ngày đầu tiên của tiết Thanh minh là phải làm nghi thức tảo mộ. Trung Quốc có 3 ngày nghỉ thì đa phần mọi người tranh thủ về quê tảo mộ, thăm quê hương hay người quen; còn lại nhân dịp nghỉ đi "đạp thanh", du xuân, ngắm cảnh đẹp. Việt Nam không có ngày nghỉ chính thức, năm nay tiết kéo dài từ ngày 5/4 đến 5/5 dương lịch. Tuy vậy ít người tảo mộ muộn mà đa phần đều tiến hành vào tuần đầu tiên của tiết Thanh minh.
BACK TO TOP